Politika privatnosti

U LeviNine cenimo privatnost vaših ličnih podataka. Zbog toga se pridržavamo Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ova politika opisuje ko, zašto i koje lične podatke obrađujemo, vaša prava i kontakt detalje za zahteve u vezi sa GDPR-om.

I Ko je zainteresovan za obradu ličnih podataka (kontrolori):

Levi9 Global Sourcing Benelux B.V. – Holandija

Levi9 Global Sourcing Balkan S.R.L. – Rumunija

Levi9 Global Sourcing Balkan d.o.o. – Srbija

Levi9 Ukraine Ltd – Ukrajina

II Svraha obrade je: regrutacija, marketing i događaji.

III Koji podaci mogu biti prikupljeni i obrađeni: CV-evi, kontakt informacije i fotografije.

IV S kim delimo podatke

Nikada nećemo deliti vaše lične podatke s drugim stranama bez vaše saglasnosti.

V Vaša prava:

  1. informisanost;
  2. pristup vašim podacima;
  3. ažuriranje / ispravka podataka;
  4. pravo na zaborav (pravo na brisanje);
  5. ograničavanje obrade;
  6. prenosivost podataka;
  7. pravo na prigovor;
  8. ograničavanje automatizovane pojedinačne odluke.
 

Ako želite da koristite vaša gore navedena prava, molimo vas da nam pišete na GDPR@levi9.com.

VI U LeviNine preduzimamo sve potrebne tehničke i organizacione mere da zaštitimo vaše lične podatke. Sva Levi9 dostavna središta su sertifikovana prema ISO 27001:2013 standardu.

VII Nećemo čuvati vaše podatke duže nego što je potrebno za navedenu svrhu.

VIII Kontakt: za sva pitanja u vezi sa privatnošću, zahteve ili povlačenje vaše saglasnosti, molimo vas da pošaljete email na sledeću adresu: GDPR@levi9.com.

IX Promene i ažuriranja ove politike: molimo vas da posetite našu sekciju Politika privatnosti na našem sajtu https://www.levi9.com/ kako biste proverili ažuriranja u vezi sa trenutnom politikom. Najnovije verzije ove politike će biti predstavljene ovde.

Poslednje ažuriranje: 30. maja 2019. godine