DEVOPS

FLUTTER

JAVASCRIPT

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 

7, 14, 21. i 28. oktobar 

Prijave za 2023. su zatvorene!

O projektu

Nakon više od jedne decenije uspešnog održavanja Code9 u Novom Sadu i velikog interesovanja studenata širom Srbije, ovaj projekat dobija šire razmere i po prvi put se održava i u Beogradu. Kroz ovaj program, internacionalna IT kompanija Levi9 i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu studentima predstavljaju radionice zasnovane sa savremenim i praktičnim temama. 

Uslovi učestvovanja

Mogućnost pohađanja kursa u Beogradu imaju studenti 3. i 4. godine osnovnih studija i studenti master studija fakulteta IT usmerenja Univerziteta u Beogradu.

Imaš mogućnost da pohađaš najviše jedan kurs. Prilikom prijave možeš se prijaviti za sva tri kursa, pri čemu treba da navedeš prioritete. Kurs koji te najviše interesuje treba da bude želja broj 1, a za preostale treba navesti kao želju broj 2, odnosno 3.

Kursevi su potpuno besplatni jer smo motivisani željom da prenesemo znanje budućim generacijama i postavimo dobre osnove za razvoj karijere. Po završetku radionica imaćete priliku da se kvalifikujete za sertifikat o završenim radionicama.

Radionice

DevOps (AWS)  

Introduction to DevOps and Cloud computing

Version control and CI/CD

Infrastructure as Code

Containerization

Flutter

Flutter vs Nativ 

Introduction to Dart and Flutter UI 

List and re-usable components

API and completion of MemeApp 

JavaScript

Defining models and schemas for e-commerce api, intro to microservices  

Building microservices using nestjs and fastify 

Event driven architecture 

Building frontend with react

Organizatori