O Code9 projektu

Želiš da stekneš nove veštine i znanja iz oblasti IT-a?

Code9 kursevi imaju za cilj da studentima pruže priliku da saznaju više o trendovima u ovim oblastima u svetu i kod nas, kao i da steknu potrebne veštine koje će imati važnu ulogu u profesionalnoj karijeri nakon završetka fakulteta.

Code9 projekat je nastao iz višegodišnje uspešne saradnje internacionalne IT kompanije Levi9 i Udruženja studenata elektrotehnike Evrope - Lokalni komitet Novi Sad (EESTEC LC Novi Sad). Zbog velike zainteresovanosti studenata, koji su prepoznali potencijal i mogućnosti koje pohađanje kurseva pruža, ove godine se Code9 održava po 11. put.

USLOVI UČESTOVANJA

Mogućnost pohađanja kursa u Novom Sadu imaju studenti završnih godina studija sa Fakulteta tehničkih nauka, Prirodno-matematičkog fakulteta i Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Imaš mogućnost da pohađaš najviše jedan kurs. Prilikom prijave možeš se prijaviti za svih pet kurseva, pri čemu treba da navedeš prioritete. Kurs koji te najviše interesuje treba da bude želja broj 1, a za preostale treba navesti kao želju broj 2, odnosno 3 i 4.

Kursevi su potpuno besplatni jer smo motivisani željom da prenesemo znanje budućim generacijama i postavimo dobre osnove za razvoj karijere. Po završetku radionica imaćete priliku da se kvalifikujete za sertifikat o završenim radionicama.

Teme radionica

1

Introduction to Mobile Application Development

2

Introduction to Android

3

Introduction to iOS

4

Introduction to Flutter

1

Introduction to Java and Maven

2

Introduction to Spring Boot

3

Understanding microservices

4

Cloud and demonstration of AWS

1

.NET Core Web API including SOLID principles

2

Design patterns

3

Azure fundamentals, Azure SQL DB, Cosmos DB

4

Unit testing in C#

1

Testing introduction - Web, Mobile, API

2

Web testing Automation - Java, Selenium

3

Page Object Pattern, Cucumber

4

Cypress Web + API testing

1

PowerShell fundamentals, Azure fundamentals and networking

2

Git fundamentals

3

Azure DevOps Basics

4

Terraform fundamentals, Microservices

Organizatori

Galerija