O Code9 projektu

Želiš da stekneš veštine iz web programiranja ili testinga?

Code9 kursevi imaju za cilj da studentima pruže priliku da saznaju više o trendovima u ovim oblastima u svetu i kod nas, kao i da steknu potrebne veštine koje će imati važnu ulogu u profesionalnoj karijeri nakon završetka fakulteta.

Mogućnost pohađanja kursa u Novom Sadu imaju studenti završnih godina studija sa Fakulteta tehničkih nauka i Prirodno matematičnog fakulteta.

Imaš mogućnost da pohađaš najviše jedan kurs. Prilikom prijave možeš se prijaviti za sva tri kursa, pri čemu treba da navedeš prioritete. Kurs koji te najviše interesuje treba biti želja broj 1, a za preostale treba navesti kao želju broj 2, odnosno 3.

Kursevi su potpuno besplatni. Sastoje se od četiri radionice, koje će se održavati sukcesivno subotama u periodu od 11. maja do 1. juna. Svaka od radionica će biti u trajanju od 4 časa.

Code9 projekat je nastao iz višegodišnje uspešne saradnje internacionalne IT kompanije Levi9 i Udruženja studenata elektotehnike Evrope - Lokalni komitet Novi Sad (EESTEC LC Novi Sad). Zbog velike zainteresovanosti studenata, koji su prepoznali potencijal i mogućnosti koje pohađanje kurseva pruža, ove godine se Code9 održava po šesti put.

Teme radionice

1

Introduction to Maven, Eclipse, Spring

2

Spring Data, REST, Security & AOP

3

SpringBoot (Turn the application into Multi-module maven project & Spring Boot)

4

Angular4

1

.NET Core, C#, General programing concepts, SOLID practices

2

Code Frist with Entity Framework Core, Web API

3

Web Application: ASP.NET Core, React.js, Bootstrap

4

Cross-platform mobile development with Xamarin.Forms

1

Testing 101 - Introduction

2

UI testing automation - Java, Selenium, TestNG

3

UI testing automation - Java, Selenium, TestNG

4

API testing - Introduction, application architecture and testing

Organizatori

Galerija