.NET, Java, Test Automation

06.05 - 27.05. 2017, NOVI SAD

PRIJAVI SE

O Code9 Projektu

Code9 projekat je nastao iz višegodišnje uspešne saradnje internacionalne IT komapnije Levi9 IT Services i Udruženja studenata elektrotehnike Evrope – Lokalni komitet Novi Sad (EESTEC LC Novi Sad). Code9 čini niz radionica na temu web programiranja i automatskog testiranja. Radionice su koncipirane da studentima bliže pokažu koji su trendovi u ovim oblastima u svetu i kod nas, kao i ono što će ih čekati nakon završetka fakulteta po zapošljavanju.
Velika zainteresovanost studenata razlog je što će se radionice organizovati šestu godinu za redom u Novom Sadu. Code9 do sada su uspešno pohađali studenti Fakulteta tehničkih nauka i Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, kao i studenti Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu.
Kursevi se sastoje od 4 radionice, koje će se održavati sukcesivno subotama u trajanju od 4 časa (jedna radionica traje 4 časa).
Kursevi za studente FTN-a i PMF-a će se održati vikendima u periodu od 6. maja - 27. maja.

Dva fakulteta:

 • FTN, Novi Sad
 • PMF, Novi Sad

Tri kursa:

 • Java
 • .NET
 • Test Automation

Pet godine trajanja projekta:

 • 270+ Obučenih studenata
 • Predavači iz kompanije Levi9
 • Radionice u Novom Sadu i Zrenjaninu

Levi9

Internacionalna softverska kompanija sa sedištem u Amsterdamu, koja ove godine obeležava 11 godina uspešnog poslovanja u svojim razvojnim centrima u Srbiji, Ukraini i Rumuniji. Levi9 pruža usluge koje pokrivaju kompletan ciklus razvoja softvera od specifikacije zahteva, implementacije, testiranja, do isporuke, održavanja i unapređivanja proizvoda. Levi9 broji preko 480 zaposlenih u Srbiji. Savremene i moderno opremljene kancelarije nalaze se u Novom Sadu, Beogradu i Zrenjaninu. Tokom decenije uspešnog poslovanja uspostavljena je saradnja sa svetski poznatim klijentima kao što su Heineken, Hyundai, Adidas, Tom Tom, Scania, Xerox, Tele 2 i mnogi drugi. Za više informacija o LEVI9 posetite sajt ili facebook stranicu /Levi9Serbia.

EESTEC LC Novi Sad

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation) – EESTEC je neprofitno, nepolitičko udruženje studenata koje ima za cilj da poveže studente elektrotehnike i računarstva širom Evrope kroz organizovanje međunarodnih seminara, razmena i stručnih praksi. Cilj udruženja je i povezivanje i upoznavanje studenata sa razvojem industrije i modernim trendovima u struci. Udruženje je osnovano 1986. godine u Holandiji i trenutno se sastoji od 54 lokalna komiteta (Local Committee – LC) u 28 država širom Evrope.

Prirodno matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet je osnovan 1969. godine kao obrazovna i naučna ustanova na kojoj se stiču znanja i obavljaju naučna istraživanja na pet departmana. Na Fakultetu se odvijaju nastava i naučni radovi, a posebna pažnja posvećuje se saradnji sa privredom u smislu nastavne i naučne delatnosti i to kroz zajedničke projekte, organizovanje seminara, radionica, kurseva

Teme radionica

JAVA - NOVI SAD

 1. Uvod: Maven, Eclipse, Spring
 2. Web: Spring Core and MVC, JSP/JSTL, Tiles
 3. Baze podataka: Spring Data & Security
 4. REST & Backbone

.NET - NOVI SAD

 1. .NET, C#, General programming concepts, MVC pattern, Code First with Entity Framework
 2. Web Applications: ASP.NET MVC5, Entity Framework 6, Bootstrap
 3. Programming for Cloud (Azure), ASP.NET Web API
 4. Single Page Applications wiht Angular JS

TEST AUTOMATION - NOVI SAD

 1. Security – web applications pentesting (aka. hacking)
 2. Behavior Driven Testing
 3. Selenium WebDriver and Selenium Framework
 4. Continuous integration (Selenium Grid; Modern SW Environment)

Česta pitanja:

*Ko može da se prijavi?

Mogućnost pohađanja kursa u Novom Sadu imaju studenti završnih godina studija sa FTN-a i PMF-a.

*Koja su potrebna predznanja za pohađanje kurseva?

Java:
- Poznavanje Jave ≥ 1.5
- Poznavanje osnova interneta i web aplikacija
- Osnovno znanje baza podataka i SQL-a

.NET:
- Minimalno predznanje podrazumeva poznavanje nekog jezika sa C sintaksom (npr. C/C++, Java, PHP)

Automatsko testiranje:
- Osnovno poznavanje Jave ≥ 1.5
- Poznavanje osnova interneta i web aplikacija (XHTML)

*Da li mogu da se prijavim na više od jednog kursa?

Može se pohađati samo jedan kurs. Prilikom prijave svi kandidati ukoliko žele mogu da se prijave na sva tri kursa, tako što će kurs za koji su više zainteresovani staviti kao želju broj 1, a preostale navesti kao želju broj 2, odnosno 3. Na taj način ukoliko na kursu koji je bio želja broj 1 ne bude više mesta, kandidat će ući u kvalifikaciju za kurs koji je bio sledeći na listi želja.

*U kojim terminima će biti održane radionice?

Radionice će se održavati sukcesivno subotama u trajanju od 4 časa (jedna radionica traje 4 časa). U Novom Sadu radionice će se održavati od 06.05. do 27.05. 2017. godine.

Zanima te ovo što si pročitao i želiš da učestvuješ?

PRIJAVI SE!

Prijave su otvorene do 27.04.2017. godine

Kontakt:

Za sve dodatne informacije možete se obraditi:

Levi9:

mail: code9-workshops@levi9.com

EESTEC:

mail: novisad@eestec.net